Poskytujeme komplexné služby pri relokácii strojov od odpojenia prívodov vody, vzduchu, vzduchotechniky, elektrickej energie alebo plynu cez sťahovanie až po následné zapojenie zariadení do prevádzky. Realizujeme aj sťahovanie veľkých strojov a zariadení od navrhnutia spôsobu presťahovania až po realizáciu a uvedenia do prevádzky našimi odbornými pracovníkmi. Všetky tieto služby vieme zabezpečiť aj do zahraničia, prostredníctvom kamiónovej a lodnej dopravy.