• Návrh a výroba el. rozvádzačov (VN, NN)
    • silnoprúd
    • slaboprúd
    • automatizácia
  • Montáž káblových tras
  • Montáž káblov
  • Odborné prehliadky a skúšky