Na čistenie strojov používame kvalitné prostriedky a stroje, ktoré používame v závislosti od druhu materiálu a rozsahu znečistenia stroja. Na čistiace práce používame špeciálne technológie a systémy, s ktorými umyjeme aj ťažko znečistené povrchy.

Vykonávame následovné čistiace práce:

  • čistenie a vysávanie prachu z konštrukcií a výrobných strojov
  • čistenie osvetlení, elektrických skrini
  • čistenie strojov a zariadení
  • čistenie výrobných liniek
  • čistenie vysokoteplotných pecí
  • čistenie okien, fasád, deliacich stien a priemyselných objektov
  • čistenie výťahových šácht