stahovanie strojov

prace vo vyskach

kovovyroba konstrukcie vzduchotechnika

cistenie strojov a priemyselnych objektov

malovanie natieranie ploch

Tím Ready4 s.r.o. sa špecializuje na sťahovanie strojov, celých výrobných prevádzok a zariadení.

Máme k dispozícii vlastné strojové a technické vybavenie pre realizácie ponúkaných služieb.

 

 

Dokážeme pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. Napríklad v prípade havarijných stavov a okamžitých zásahov.

 

 

Naše realizácie dodržujú stanovený harmonogram, postup práce a sú realizované v dohodnutých termínoch aj za plnej prevádzky schopnosti.

Nedokážeme presunúť iba čas